Videreutvikling av digitalt byleksikon

Per Otto Borgen. Foto Drammen kommune.

For en del år siden ga Per Otto Borgen Drammen kommune rettighetene til sitt byleksikon, slik at man kunne legge til rette for en digital utgave. I januar 2018 kunne ordfører Tore Opdahl Hansen endelig lansere en digital utgaven av Drammen byleksikon. Etter snart ett år i drift er det klart at den digitale utgaven må revideres og videreutvikles.

Av byarkivar Tom Oddby

Per Otto Borgen (1947-2016) gjorde en stor innsats som forfatter av en rekke lokalhistoriske bøker. I særstilling står hans arbeid med å videreutvikle byleksikonet, som kom i flere utgaver i perioden 1995-2004. Han tok da opp tråden etter Arnt Ruuds byleksikon fra 1979. Da Borgen kom med den siste utgaven av byleksikonet i 2004 inneholdt det ca. 470 sider med nærmere 4000 artikler, en rekke fotografier og en fyldig litteraturliste. Med tanke på at Borgen ga ut byleksikonet på eget forlag, uten særlig støtte fra verken fra offentlig eller privat sektor, ble det fra hans side nedlagt et enormt arbeid for å realisere byleksikonet.

I samtaler med undertegnede for noen år siden ytret Borgen ønske om å få digitalisert sitt byleksikon, og ga derfor kommunen (byarkivet) rettighetene. Våren 2017 startet arbeidet, etter at bystyret hadde bevilget 250.000 kroner til arbeidet med å legge artiklene i den trykte utgaven inn i en søkbar nettløsning. 18. januar i år ble den digitale utgaven på nettsiden www.byleksikon.drmk.no lansert av ordføreren. Etter snart ett år i drift er erfaringene at byleksikonet brukes jevnlig og av en stor mengde brukere (ca. 10.000 samtidige brukere).

I arbeidet med den digitale utgaven ble det fort klart at det ikke var tid og ressurser til å foreta rettinger i forhold til den trykte utgaven. Feil i den trykte utgaven vises derfor i den digitale løsningen. Dette må rettes opp, og det er også behov for å finne ut hvordan den digitale utgaven av byleksikonet på sikt kan videreutvikles. Derfor hadde byarkivet i august invitert noen lokalhistoriske aktører og skribenter til en idédugnad. Selv om det er byarkivet som eier og administrerer den digitale utgaven, så må en slik videreutvikling skje i nært samarbeid med byens lokalhistoriske miljø.

Hva er så de mest åpenbare utfordringene med byleksikonet? Først og fremst er dette knyttet til språk og faktafeil, samt biografiske artikler som må oppdateres med dødsår. Borgen prioriterte å arbeide raskt for å få ut så mange artikler som mulig, og ofte brukte han sekundærlitteratur fremfor primærkilder. Et byleksikon må være etterrettelig, derfor må artiklene korrigeres for feil. Et konkret eksempel er artikkelen om Landfalløybrua, der det står at brua ble bygget i 1967. Brua åpnet 15. september 1964.


Drammen byleksikon på nett. Foto Drammen kommune.

Borgen var tilhenger av et konservativt riksmål, og mange ord i artiklene gjenspeiler dette. Dette vanskeliggjør søking i nettutgaven. Et eksempel på dette er nevnte artikkel om Landfalløybrua, som i Borgens språkdrakt heter «Landfaldøbroen». Skriver man inn «Holmenbrua» som søkeord får man ikke treff – derimot får man treff hvis man skriver «Holmenbroen». Borgen brukte f.eks. også konsekvent ordet «sprog» fremfor «språk», og «torv» istedetfor «torg». I byleksikonet heter det derfor Bragernes Torv, Strømsø Torg og Høytorvet. Språklig sett bør byleksikonet moderniseres til moderne bokmål.

Noen biografiske artikler synes å ha lite med Drammen å gjøre, annet enn at personen er født i Drammen. Kanskje bør disse fjernes, samtidig som det er begivenheter som i dag bør komme med. Ikke minst har det skjedd en rekke ting i Drammen de siste 15 årene som bør omtales, samt at en rekke nye biografiske artikler om kjente drammensere på ulike områder (politikk, sport, samfunnsliv m.m) bør skrives.

Lenking mellom artikler i byleksikonet har vært nevnt som en utviklingsmulighet. Det er lagt inn lenker i noen artikler, f.eks. mellom Erik Børresen og Børresen skole, men her er det en rekke artikler som med fordel kan lenkes opp mot hverandre (f.eks. mellom Poul Lauritz Aass og Aass Bryggeri).

Avslutningsvis skal det nevnes at Per Otto Borgen nok hadde en noe lemfeldig omgang med bruk av bilder og opphavsrett. Ingen av byleksikonets ca. 200 fotografier har opplysninger verken om fotograf eller kilde. Bilder er en ofte en nødvendig innfallsport til historien for nye generasjoner, og bør være en viktig del av videreutviklingen av byleksikonet. Det finnes en rekke fotosamlinger i Drammen og i Drammensregionen, så mulighetene til å finne fotografier fra ulike tidsperioder og begivenheter bør være gode.

Byarkivet håper det finnes både historieinteresserte enkeltpersoner, historielag og andre lokalhistoriske aktører som kan tenke seg å bidra til videreutviklingen av det digitale byleksikonet. Utviklingsarbeidet er planlagt å starte opp i begynnelsen av neste år. Interesserte kan gjerne sende en e-post til byarkivet på drammen.byarkiv@drmk.no

Del denne artikkelen

Likte du artikkelen?

Bestill et abonnement