TRYKKEFRIHET TIL SAMFUNNETS BESTE

Av Torkild Alsvik

Her i landet fikk vi trykkefrihet i 1814 med grunnlovens §100. Det er riktig. 

Men 14. september 1770 innførte Christian VII full trykkefrihet i Danmark-Norge som det første landet i Europa, i verden. Han var inspirert av livlegen Struensee. Alle ytringer var uten straffeansvar. Etter at Struensee ble arrestert i 1772 ble trykkefriheten innskrenket igjen i 1773.

Begrunnelsen i den kongelige forordningen i 1770 var at bare ved å skrive fritt kunne man ta oppgjør med tradisjonens dogmer og gamle fordommer. Etter opplysningstidens ideer ville man skape en åpen, saklig debatt i samfunnet.

Til dette 250-års jubileet har tre danske forskere gitt ut verket «Grov Konfækt» I – II. De har analysert over 1000 skrifter som kom ut i disse to – tre årene. Hittil har historikerne vært mest opptatt av alt det skandaløse som kom, som sladder, trusler, injurier, påtale av sex bak buskene i Kongens Have ol.

Men trykksakene i perioden spredte seg over svært mange og ulike emner. Det kom en seriøs opplysningsdebatt om økonomi, vitenskap, politikk og religion. Og det kom kritikk, anmeldelser, underholdning, vitser osv. Alt fra hoffintriger til dovne gatefeiere ble påtalt.

Vanligvis snakker vi om én «borgerlig offentlighet». Men etter å ha studert hele materialet mener de tre forskerne som har skrevet «Grov Konfækt», at vi trolig må operere med flere deloffentligheter.

Etter ett år følte Struensee at angrepene på ham selv ble for nærgående, så 7. oktober 1771 kom en forordning om at alle trykksaker måtte inneholde opplysning om enten forfatteren eller boktrykkeren. Bare slik kunne noen holdes ansvarlig hvis teksten stred mot gjeldende lover. Straffeansvaret ble innført igjen.

Denne reaksjonen fra Struensee forteller oss at det vi i dag opplever på de mange ulike plattformer på nettet ikke er noe nytt. Det har en 250 år gammel forhistorie.

Vi kan ikke i dag gjøre som den danske kronprinsregenten, Fredrik, gjorde – å gjeninnføre forhåndssensuren. Vi må forsvare trykkefriheten, den er helt grunnleggende for demokratiet.

Derfor er det alvorlig det som skjer i USA nå. Samfunnet ser ut til å være delt opp i flere offentligheter som har liten kontakt. De bare beskylder hverandre for «fake news».

Hos oss er det påtakelig at de som roper høyest om ytringsfriheten, er noen få grupper som aktivt sjikanerer etniske og religiøse mindretall. Det de gjør er gode eksempler på mobbing. De vil splitte samfunnet. Europa har tidligere opplevd forfølgelse av et religiøst mindretall satt i industrielt system, så vi vet hva dette dreier seg om.

Ja, vi skal bevare ytringsfriheten, trykkefriheten, men vi skal lære å skille ut injurier, sjikane og mobbing av mindretall. Vi må lære oss kritisk sans overfor alt som kommer på trykk og på skjerm eller offentlige møter. Hvem er avsenderen, hvilken hensikt har de? Vil de egentlig splitte oss? Det er bare i fellesskap vi kan bevare demokratiet.

Del denne artikkelen

Likte du artikkelen?

Bestill et abonnement