Rundt om Drammen har fått ny eier

Tidsskriftet Rundt om Drammen har frem til 31.12.2021 vært eid av Drammen Historielag og Tangen og Åskollen Historielag i fellesskap.

For å modernisere driften og øke formidlingen fra et større område har vi besluttet å organisere tidsskriftet som en frivillig forening fra 1. januar 2022.

Som abonnent av tidsskriftet er du nå også medlem av Foreningen Rundt om Drammen.

For deg som abonnent vil denne endringen i organiseringen ikke ha noen praktisk betydning.

For å forbedre vår informasjon og redusere utgiftene ønsker vi blant annet å sende våre årlige fakturaer ut på e-mail. Vi ber derfor alle abonnentene sende oss sitt navn og e-mail adresse til: post@rundtdrammen.no

Dette vil hjelpe oss til å holde prisen på abonnementet lavt.

Denne gangen sender vi årets faktura på kr 400,- som vedlegg til dette bladet nr. 2/22 og ber om innbetaling innen 14 dager. Alle som mottar gaveabonnementer kan se bort fra vedlagte faktura.

***

Da de to historielagene ble enige om denne endringen, valgte de følgende til styret for foreningen:

Leder: Frank Sætrang, daglig leder: Georg Ugland, styremedlemmer: Børre Mile, Arve Gleissner Gustavsen og Bror Meyer.

Redaksjonen fortsetter uendret.

Del denne artikkelen

Likte du artikkelen?

Bestill et abonnement