Redaksjonsutvalg

Redaksjonen består av 5 personer.

Torkild Alsvik, redaktør.
Født og oppvokst i Drammen. Har studert norsk, engelsk og historie. Har vært opptatt av historie siden liten gutt, mest tidlig historie. Skriver i Rundt om Drammen om både ny og gammel historie.

Liv Evju.
Født og oppvokst i Drammen. Er utdannet bibliotekar. Har arbeidet mange år i bokhandel. Bidro med flere artikler før hun kom inn i redaksjonen i 2009.

Erling Sørli.
Oppvokst i Oslo på 1950-60 -tallet. Kom til Drammen i 1999 etter flere år sørpå og vestpå. Utdannet lærer og historiker. Skriver i Rundt om Drammen om folkelige bevegelser, pressehistorie, invandrerliv og arbeids-/og næringsliv.

Jørn Jensen.

Birgitte Simensen Berg.