Om oss

Rundt om Drammen er et lokalhistorisk kvartalsskrift, som er kommet ut siden høsten 1988. Åtte kulturhistoriske institusjoner og foreninger sto bak starten, mens Jo Sellæg og Eli-Sofie Thorne redigerte og produserte bladet. Fra 2003 overtok Drammen Historielag og Tangen og Åskollen Historielag bladet, og de har siden drevet det med Torkild Alsvik som redaktør. Etter tur har de to historielagene administrert bladet.

Bladet skriver om eldre og nyere historie, om samfunnet og enkeltmennesker, om næringsliv og kulturliv. Stoffet henter vi først og fremst i byen, men også i hele distriktet fra Hurum til øverst i dalene.

Rundt om Drammen
c/o Drammen Historielag
Pb 691, 3003 Drammen
www.rundtdrammen.no

Utgivere av Rundt om Drammen er:
Drammen Historielag
www.drammenhistorielag.no

og

Tangen og Åskollen Historielag
www.taahist.no

Rundt om Drammen er organisert som en frivillig forening i samarbeid med Drammen Historielag og Tangen og Åskollen Historielag.

Linker