TRENGER LUFT OG ROM

Av Torkild Alsvik

27. april meldte DT at Glitre Bolig har tegnet om planene for boligprosjektet mellom Tollbugata, Treschows gate og Tordenskiolds gate. Glitre Bolig la i første omgang fram et forslag om fire etasjes blokker i teglstein. Dette forslaget ble sendt i retur av politikerne etter en bredside fra byantikvaren. I april kom altså en nytegnet variant av blokkene. Bildene i avisoppslaget inviterer til noen kommentarer.

Den tegningen DT gjengir, er tegnet i fugleperspektiv, og perspektivet gjør at (den hvite) metodistkirken i forgrunnen ser ruvende ut, mens de fire- og treetasjes blokkene langs Treschows gate blir mindre og mindre på tegningen. Mon tro hva Glitre oppnår med det perspektivet?

Bangegården i Tollbugata 62 på hjørnet av Treschows gate, er på to etasjer, og sidebygningen langs Treschows gate er på to til dels lave etasjer og hele husrekken på det kvartalet er fredet. Hva slags forhold gir det mellom den gamle bebyggelsen og den mulige nye blokka?

Veggene på blokkene har nå fått varierende farger. Det bryter opp det visuelle inntrykket som teglsteinsblokkene ga. På avisbildet kan det også se ut som fasadene har fått en slags stående panel. Det har både Bangegården og Neumannsgården i Tollbugata 68 på neste hjørne. Så det «smaker av fugl». Men Glitres forslag til gårder er like store. Øverste etasje er bare brukket litt mere bakover for å virke som takflater og ikke en fjerde etasje.

Altså, stort sett bare kosmetiske endringer.

Jeg er opptatt av én ting, som de ikke har endret. De har fylt hele tomta like bastant som i første versjon. De har fortsatt ikke gitt de gamle husene noe rom, noe luft rundt seg.

De har sikkert fulgt retningslinjene i kommuneplanene. De foreslår bygget boliger (og kanskje litt rom for næring?), og som kjent skal byen fortettes for å redusere biltrafikken.

Men ett poeng er kanskje ikke vektlagt nok i kommuneplanene. Disse husene er ikke bare boliger. Det bor folk der, men samtidig er de en svært viktig del av Drammens historie.

Byantikvaren slaktet det første forslaget. Nå er vi blitt presentert for kosmetikk.

Dette handler om et område som er enestående i landet. Prosjektet til Glitre er plassert midt i indrefileten av byens (bygnings)historie. Gamlebyen i Fredrikstad er fin og gammel, men kan egentlig ikke konkurrere!

Drammen har begynt en satsing for å trekke flere turister. Hvor lenge skal det vare før noen griper fatt i «Strømsø gamleby» og lager turist-opplegg der? Her bør noen ansvarlige satse.

Området fra Strømsø kirke til Bromannsgangen inneholder flere varianter av hus. Turistene behøver ikke oppleve alle. Men de må kunne oppleve gamlebyen, husene og historien – kanskje gjennom omvisninger, kanskje opptredener, kanskje musikk, kanskje – hva vet jeg?

Da må ikke husene være «kvalt» av store «liksomgamle» nybygg.

Mellom husene må det være plass til turistenes opplevelser, deres fantasi, deres kunnskap og deres ettertanke!

«Strømsø gamleby» kan ikke være bare en «bomaskin»!

Del denne artikkelen

Likte du artikkelen?

Bestill et abonnement