Konkurranse

Ny konkurranse

Historien om Bedehuset Betania

Bedehuset Betania hadde gateadresse Bragerhagen 49 og lå omtrent der motorveibrua begynner på Brakerøya. Allerede i 1889 ble det første møtet holdt for å kartlegge interessen for å bygge et bedehus på Brakerøya. Etter noen år hadde 223 familier tegnet seg for bidrag, og i 1895 ble det valgt en byggekomite med kaptein Anders Smith som formann. I 1898 hadde de kjøpt tomt, og byggearbeidene begynte på nyåret. Høsten samme år var bygget ferdig, og 6. november 1898 ble bedehuset innviet av prost Eckhoff.

Betania var et langstrakt enetasjes bygg oppført i upusset teglstein. Det var partier med puss rundt vinduene, mellom vinduene og oppunder gesimsen. I røstet sto navnet på bedehuset og bibelsitatet: «Land Land Land Hør Herrens Ord».

I den fremre delen av huset var den store salen åpen helt opp, mens det bakerst var en liten leilighet i 2. etasje. I 1900 bodde sagarbeider Ole Andersen her med kone og sønn. Trolig var han også vaktmester i bedehuset.

I 1900 ble det besluttet at det også skulle holdes gudstjenester i huset, og 3. april 1903 ble bedehuset innviet til kapell av biskop Bang. 2. april 1973 ble det holdt avskjedsgudstjeneste i Betania ved biskop Dagfinn Hauge. Så ble bygget revet.

Hvilken fabrikk er dette? Hvor lå den?

Send svaret til:

Rundt om Drammen
Postboks 9530 Åskollen
3066 Drammen

eller til:

abonnement@rundtdrammen.no

1. august 2020.

Konkurransen i nr. 1, 2020

Riktig svar var Betania.

Vi gratulerer vinner av konkurransen!

Likte du artikkelen?

Kjøp et abonnement

Bestill her!