Konkurranse

Ny konkurranse

Middelskolen på Losjeplassen

Det riktige svaret var Middelskolen på Losjeplassen, Nedre Storgate 26. 

En av leserne kan fortelle oss at kommunen kjøpte «Enkefru Nichelsens forrige Gaard på Bragernes», reist i 1868. Her flyttet Almueskolen inn. Almueskolen ble folkeskole og flyttet inn på Bragernes skole på Waagaardsløkka i 1893. En tid brukte småskolen lokalene, og da gikk bygget under navnet Losjeplassen filialskole. 

Fra 1916 overtok Drammen kommunale middelskole bygningen. Da fikk den også det folkelige navnet «kommunikken». Middelskolen holdt til her fram til 1940 da tyskerne overtok flere av byens skolebygninger til kaserner for soldater. De lå mere sentralt enn brakkene som ble oppført på Gulskogen. 

I 1945 var lokalene nokså ramponert, og Middelskolen flyttet til Strømsø skole og fikk navnet Realskole. Den kommunale skoleadministrasjonen fortsatte på Losjeplassen. Bygget ble revet på 1970-tallet. 

Hvor skal vi flytte oss nå? Denne oppgaven er kanskje vanskeligere enn den forrige, men det er to hjelpemidler på bildet. I nedre venstre hjørne går et jernbanespor. Legg også merke til at bygningen hadde en smalere fløy i bakkant, hvor «råstoffer og produkter» ble kjørt inn og ut. Hvilken bygning er dette? Hvor lå den?

Send svaret til:

Rundt om Drammen
Postboks 9530 Åskollen
3066 Drammen

eller til:

abonnement@rundtdrammen.no

15. januar 2021.

Konkurransen i nr. 3, 2020

Vinner av konkurransen ble Jens Erik Gulbrandsen. 

Vi gratulerer!

Del denne artikkelen

Likte du artikkelen?

Kjøp et abonnement

Bestill her!