Driftsgruppe

Driftsgruppen består av 4 personer fra Tangen og Åskollen Historielag som har ansvar for det administrative:
Abonnement, regnskap, markedsføring og lignende.