Artikler2023-09-27T11:19:12+02:00

Artikler

Elver og eventyr

Denne artikkelen skal handle om formidling av kulturhistorie på Friluftsmuseet, og den skal fortelle om nettopp de to leddene som overskriften antyder – elever og eventyr. Klikk på bildet for å lese mer!

21. september 2018|

Leder nr. 3: Byen formidler

Overlærer Tord Pedersen, byens historiker, rakk å skrive ferdig det som ble første bind av vår store fem-binds byhistorie. Han var også kanskje den mest sentrale av de som stiftet Drammens museum. I «Jubileumsboken», som Drammens museumsforening ga ut til museets 100-års jubileum i 2008, klargjør Einar Sørensen Tord Pedersens hovedsyn på drammenshistorien. Byen er oppstått av trelasteksporten. Den skaffet tømmer til Europa, og gjennom denne kontakten så og opplevde drammenserne andre forhold, og de kom hjem med nye ideer om hvordan ting burde være. Disse ideene spredte seg også innover i bygdene, som leverte tømmer til kjøpmennene i byen. Det var denne spredningen av ideer og tanker Tord Pedersen mente at museet burde vise fram. Klikk på overskriften for å lese mer!

21. september 2018|

Smedens slag i smia

Smedens slag i smia Min oldefar Oluf Andersen (1860-1930) var smed og sanger, og bodde i Sundgata 7 med kort vei til Drammenselva og Strømsgodset kirke. Klikk på bildet for å lese mer!

2. juli 2018|

Ordfører Karl Gunderssen (1882-1974)

Karl Gunderssen var ordfører i to perioder: 1935-41 og 1945-58. Han var distriktsmaterialforvalter ved NSB 1933-52. Medlem av bystyret fra 1914 og av formannskapet fra 1920. Klikk på bildet for å lese mer!

2. juli 2018|

Leder nr. 2: Vi øker aktiviteten

Rundt om Drammen er nå godt inne i sin 30. hele årgang. Høsten 1988 kom et prøvenummer av Rundt om Drammen, og fra nr 1, 1989 har bladet holdt stø kurs. Denne jubileumsårgangen er en grunn til at vi øker aktiviteten rundt bladet. Som noen av våre lesere opplevde, hadde vi for tre måneder siden et arrangement på Drammensbiblioteket som vi kalte et lanseringsseminar for nr. 1, 2018. Vi vil arrangere tilsvarende kvelder ved hver utgivelse i første omgang ut dette året. Men vi gir dem nå tittelen «Omkring Rundt om Drammen». På disse kveldene vil vi gi en kort presentasjon av innholdet i det siste nummeret. Og så vil et par av medlemmene i redaksjonen – eller andre – holde et lite kåseri om et emne som knytter seg til en artikkel i dette heftet. Klikk på overskriften for å lese mer!

2. juli 2018|

Leder nr. 1: En samtale om bybrua

To pensjonister, som begge har vært politikere, snakket om hvordan det var mulig å skaffe penger fra kommunen til et prosjekt. Klikk på bildet for å lese mer!

16. mars 2018|

Basolstua og husmannsplassen

«Denne lille hytta var verkstedet til rosemaleren Per Basol fra Eggedal. Han var født i 1887 og levde og arbeidet her fra 1928 til 1971. Husmannsstua hans er nå på Sigdal museum, mens verkstedet hans er kommet hit til Drammens museum.» Klikk på bildet for å lese mer!

22. februar 2018|
Gå til toppen