Artikler2021-03-18T10:20:43+01:00

Artikler

Da Norge var verdens største eksportør av naturis

Eksport av naturis fra kyststrøkene på Østlandet til Storbritannia og andre havner på kontinentet, var stor industri som sysselsatte mange tusen mennesker og la grunnlaget for store rederier og handelshus på siste halvdel av 1800-tallet. Klikk på bildet for å lese mer!

4. desember 2018|

Videreutvikling av digitalt byleksikon

For en del år siden ga Per Otto Borgen Drammen kommune rettighetene til sitt byleksikon, slik at man kunne legge til rette for en digital utgave. Etter snart ett år i drift er det klart at den digitale utgaven må revideres og videreutvikles. Klikk på bildet for å lese mer!

4. desember 2018|

Leder nr. 4: LA LIGGE, LA STÅ!

I oktober kom nyheten om at det var funnet et vikingskip på gården Jellestad i Halden. Arkeologene har undersøkt jordet rundt den store Jellhaugen med jordradar og funnet spor etter flere langhus og gravhauger. En av haugene inneholdt en båt som var så stor at den er et skip – et vikingskip. Det var betryggende å høre at arkeologene skulle gjøre så mange undersøkelser som mulig uten å grave. De vurderte om de kanskje skulle foreta et lite prøvestikk for å se om det var bevart noe treverk, eller om det bare var et avtrykk av et skip som radaren har registrert. Klikk på overskriften for å lese mer!

4. desember 2018|

Elver og eventyr

Denne artikkelen skal handle om formidling av kulturhistorie på Friluftsmuseet, og den skal fortelle om nettopp de to leddene som overskriften antyder – elever og eventyr. Klikk på bildet for å lese mer!

21. september 2018|

Leder nr. 3: Byen formidler

Overlærer Tord Pedersen, byens historiker, rakk å skrive ferdig det som ble første bind av vår store fem-binds byhistorie. Han var også kanskje den mest sentrale av de som stiftet Drammens museum. I «Jubileumsboken», som Drammens museumsforening ga ut til museets 100-års jubileum i 2008, klargjør Einar Sørensen Tord Pedersens hovedsyn på drammenshistorien. Byen er oppstått av trelasteksporten. Den skaffet tømmer til Europa, og gjennom denne kontakten så og opplevde drammenserne andre forhold, og de kom hjem med nye ideer om hvordan ting burde være. Disse ideene spredte seg også innover i bygdene, som leverte tømmer til kjøpmennene i byen. Det var denne spredningen av ideer og tanker Tord Pedersen mente at museet burde vise fram. Klikk på overskriften for å lese mer!

21. september 2018|

Smedens slag i smia

Smedens slag i smia Min oldefar Oluf Andersen (1860-1930) var smed og sanger, og bodde i Sundgata 7 med kort vei til Drammenselva og Strømsgodset kirke. Klikk på bildet for å lese mer!

2. juli 2018|

Ordfører Karl Gunderssen (1882-1974)

Karl Gunderssen var ordfører i to perioder: 1935-41 og 1945-58. Han var distriktsmaterialforvalter ved NSB 1933-52. Medlem av bystyret fra 1914 og av formannskapet fra 1920. Klikk på bildet for å lese mer!

2. juli 2018|

Leder nr. 2: Vi øker aktiviteten

Rundt om Drammen er nå godt inne i sin 30. hele årgang. Høsten 1988 kom et prøvenummer av Rundt om Drammen, og fra nr 1, 1989 har bladet holdt stø kurs. Denne jubileumsårgangen er en grunn til at vi øker aktiviteten rundt bladet. Som noen av våre lesere opplevde, hadde vi for tre måneder siden et arrangement på Drammensbiblioteket som vi kalte et lanseringsseminar for nr. 1, 2018. Vi vil arrangere tilsvarende kvelder ved hver utgivelse i første omgang ut dette året. Men vi gir dem nå tittelen «Omkring Rundt om Drammen». På disse kveldene vil vi gi en kort presentasjon av innholdet i det siste nummeret. Og så vil et par av medlemmene i redaksjonen – eller andre – holde et lite kåseri om et emne som knytter seg til en artikkel i dette heftet. Klikk på overskriften for å lese mer!

2. juli 2018|

Leder nr. 1: En samtale om bybrua

To pensjonister, som begge har vært politikere, snakket om hvordan det var mulig å skaffe penger fra kommunen til et prosjekt. Klikk på bildet for å lese mer!

16. mars 2018|

Basolstua og husmannsplassen

«Denne lille hytta var verkstedet til rosemaleren Per Basol fra Eggedal. Han var født i 1887 og levde og arbeidet her fra 1928 til 1971. Husmannsstua hans er nå på Sigdal museum, mens verkstedet hans er kommet hit til Drammens museum.» Klikk på bildet for å lese mer!

22. februar 2018|
Go to Top