Artikler2020-06-29T08:43:51+02:00

Artikler

Ordfører Karl Gunderssen (1882-1974)

Karl Gunderssen var ordfører i to perioder: 1935-41 og 1945-58. Han var distriktsmaterialforvalter ved NSB 1933-52. Medlem av bystyret fra 1914 og av formannskapet fra 1920. Klikk på bildet for å lese mer!

2. juli 2018|

Leder nr. 2: Vi øker aktiviteten

Rundt om Drammen er nå godt inne i sin 30. hele årgang. Høsten 1988 kom et prøvenummer av Rundt om Drammen, og fra nr 1, 1989 har bladet holdt stø kurs. Denne jubileumsårgangen er en grunn til at vi øker aktiviteten rundt bladet. Som noen av våre lesere opplevde, hadde vi for tre måneder siden et arrangement på Drammensbiblioteket som vi kalte et lanseringsseminar for nr. 1, 2018. Vi vil arrangere tilsvarende kvelder ved hver utgivelse i første omgang ut dette året. Men vi gir dem nå tittelen «Omkring Rundt om Drammen». På disse kveldene vil vi gi en kort presentasjon av innholdet i det siste nummeret. Og så vil et par av medlemmene i redaksjonen – eller andre – holde et lite kåseri om et emne som knytter seg til en artikkel i dette heftet. Klikk på overskriften for å lese mer!

2. juli 2018|

Leder nr. 1: En samtale om bybrua

To pensjonister, som begge har vært politikere, snakket om hvordan det var mulig å skaffe penger fra kommunen til et prosjekt. Klikk på bildet for å lese mer!

16. mars 2018|

Basolstua og husmannsplassen

«Denne lille hytta var verkstedet til rosemaleren Per Basol fra Eggedal. Han var født i 1887 og levde og arbeidet her fra 1928 til 1971. Husmannsstua hans er nå på Sigdal museum, mens verkstedet hans er kommet hit til Drammens museum.» Klikk på bildet for å lese mer!

22. februar 2018|
Go to Top