Artikler2020-10-05T10:02:51+02:00

Artikler

Leder nr. 4: Trykkefrihet til samfunnets beste

Her i landet fikk vi trykkefrihet i 1814 med grunnlovens §100. Det er riktig. Men 14. september 1770 innførte Christian VII full trykkefrihet i Danmark-Norge som det første landet i Europa, i verden. Han var inspirert av livlegen Struensee. Alle ytringer var uten straffeansvar. Etter at Struensee ble arrestert i 1772 ble trykkefriheten innskrenket igjen i 1773. Klikk på overskriften for å lese mer!

26. november 2020|

Børresen – et staselig anlegg i Hauges gate

Historien begynner med Erik Børresen, født i 1785, sjømann og sønn av en skipper i handelsflåten. I løpet av sitt liv bygget han seg opp til å bli en av landets største skipsredere, med skip som handlet med trelast og andre varer over hele verden. Klikk på bildet for å lese mer!

5. oktober 2020|

Leder nr. 3: Turisme og patriotisme – to sider av samme sak?

På sensommeren har både Drammens Tidende og Dagsavisen Fremtiden hatt intervjuer med Tom Søgård, leder for Byen Vår Drammen. I denne sommeren, hvor «alle nordmenn» skulle feriere i hjemlandet, har Drammen hatt svært få turister. Søgård ser ut til å mene at det skyldes mangel på midler til markedsføring. Det er nok sannsynlig. Men det er flere årsaker. Klikk på overskriften for å lese mer!

5. oktober 2020|

Skoger gamle kirke – 800-åring med framtidsblikk

– Vi gleder oss til å feire Skoger gamle kirkes 800-års jubileum. Det var i 1220 kirken ble ferdigbygget og tatt i bruk. Vi har invitert blant annet kongefamilien, biskopen i Tunsberg, fylkesmann og ordfører for å være med i jubileumsfeiringen 30. august, sier sokneprest Margrete Schmidt Johansen. Klikk på bildet for å lese mer!

29. juni 2020|

Norges mest royale by i unionstiden

I en stor kommune gjør det seg av og til gjeldende lokale interesser. I 1907 fikk Lier kommune merke dette. Men resultatet ble til slutt et helt annet. Klikk på bildet for å lese mer!

16. mars 2020|

Leder nr. 1: Storviltjakt med konsekvenser

Ordet «storviltjakt» får oss vel til å tenke på hvite menn med tropehjelm og kikkertsikte på geværet. Her skal vi imidlertid mye lengre tilbake, for storviltjakt må ha vært det gjeveste i forhistorisk tid også. Den ga overflod av mat, og det å kunne gi bort mat ga status. Klikk på overskriften for å lese mer!

16. mars 2020|

Åssiden – Alene eller sammen

I en stor kommune gjør det seg av og til gjeldende lokale interesser. I 1907 fikk Lier kommune merke dette. Men resultatet ble til slutt et helt annet. Klikk på bildet for å lese mer!

6. desember 2019|

Fra Strømm til Svelvik til Nye Drammen

Rolf Bergersen er født 17. mai 1940. Flagget var neppe heist til topps på bybrua i Drammen denne nasjonaldagen, da Norge fra 9. april var i krig med Tyskland. Klikk på bildet for å lese mer!

6. desember 2019|

Leder nr. 4: Hva er greia egentlig?

Jeg har ikke fulgt Stjernekamp, men det var en som gjorde meg oppmerksom på et lite innslag i finalen, som gikk i slutten av oktober. Et godt stykke ut i programmet spør programlederen noen folk på gata hvem de ønsker skal vinne. Klikk på overskriften for å lese mer!

6. desember 2019|

Drammens Gassverk 1854 – 1959

Det lysnet betraktelig både innendørs og gatelangs da først gassen og siden elektrisiteten kom i løpet av 1800-tallet. Før var det var naturligvis bål, fakler, oljelamper og talg-, voks- eller stearinlys som var lyskilder for menneskene. Klikk på bildet for å lese mer!

23. oktober 2019|

Leder nr. 3: Er det en grense?

En dag så jeg det nye «Quality Hotel River Station» på nytt – på en ny måte: Det var så stort! Dette bygget setter en ny standard her i byen, tenkte jeg. Dette er større enn alt som er bygget tidligere. Klikk på overskriften for å lese mer!

23. oktober 2019|

Branngangene i Drammen

I forbindelse med den nært forestående kommunesammenslåingen ble det i fjor dannet en samordningskomite som skulle se på hvilke endringer man måtte gjøre med veinavnene i den nye kommunen. Klikk på bildet for å lese mer!

24. juni 2019|

Industri i Vestfossen

Buskerud har opp gjennom tidene vært et stort industrifylke, og mange av bygningene og anleggene som er bevart, er viktige kulturminner. Klikk på bildet for å lese mer!

24. juni 2019|

Leder nr. 2: ARMLENGDES AVSTAND

Da jeg begynte på Drammens museum, meldte jeg meg inn i Norges museumsforbund. Det er en organisasjon der både museer og enkeltansatte kan være medlem. Jeg har vært på bare ett årsmøte. Klikk på overskriften for å lese mer!

24. juni 2019|

Rundt om Drammen nr. 2

Temaet i nr. 2 er «Pionerindustri» med fem artikler om: – spikerverk i Krokstadelva og Konnerud, - om papirfabrikk i Vestfossen, - om ulltepper fra Berger og – om elektriske artikler fra Adax i Svelvik. – IT-geniet Ole-Johan Dahl fra Drammen møter vi også. Klikk på overskriften for å lese pressemeldingen!

11. juni 2019|

Rundt om Drammen nr. 1

Rundt om Drammen har i disse dagene sendt ut det første nummeret i den nye årgangen. Temaet i nr. 1 er «Barndom» - med flere fortellinger fra Drammen, Nedre Eiker og Svelvik. Klikk på overskriften for å lese pressemeldingen!

14. mars 2019|

Bro, flid og bompenger i Bragernesåsen for 130 år siden

Gjennom hele livet – som gutt, speider, far, farfar og pensjonist – har jeg brukt Bragernesåsen til utallige turer, og man forundres og imponeres hver gang man går der, over hvilken flid og energi Åskomitéen må ha lagt ned i arbeidet med å opparbeide alle gangveiene som går på kryss og tvers forbi bratte skrenter og rasfarlige urer. Klikk på bildet for å lese mer!

14. mars 2019|

Barndom på fjell

Jeg kom flyttende til Fjell i 1971 sammen med familien min. Pappa hadde fått seg jobb i Kystverkets losstasjon Oslofjorden – og da passet det visst å flytte til Fjell. Det var få ferdige blokker på den tida, så vi barna kunne boltre oss i lek gjennom alle årstidenes fasiliteter på de store, vakre grøntområdene som var den gangen. Jorder, bjørkealleer, trær å klatre i - alt var liksom helt perfekt. Klikk på bildet for å lese mer!

14. mars 2019|

Leder nr. 1: FORANKRING FRYDER

«Forankring fryder» lanserte Fortidsminneforeningen som sitt slagord for noen år siden. De brukte et kjent ordtak som de ga et helt nytt innhold ved å forandre en bokstav. Og slagordet bevarte både det gamle bokstavrimet og den fine vokalklangen som skiftet fra den bakre vokalen a til den fremre vokalen y. Klikk på overskriften for å lese mer!

14. mars 2019|

Johan Jørgen Schwartz – ordfører 1862-63 og 1864-67

Johan Jørgen Schwartz var Statshauptmand, brukseier og lagtingspresident. Født i 1824 og død i 1898 i Drammen. Sønn av skipper, senere skipsreder Hans Jürgen Schwartz (1785-1844) og Marie Cathrine Wærner (1803-89). Klikk på bildet for å lese mer!

4. desember 2018|

Da Norge var verdens største eksportør av naturis

Eksport av naturis fra kyststrøkene på Østlandet til Storbritannia og andre havner på kontinentet, var stor industri som sysselsatte mange tusen mennesker og la grunnlaget for store rederier og handelshus på siste halvdel av 1800-tallet. Klikk på bildet for å lese mer!

4. desember 2018|

Videreutvikling av digitalt byleksikon

For en del år siden ga Per Otto Borgen Drammen kommune rettighetene til sitt byleksikon, slik at man kunne legge til rette for en digital utgave. Etter snart ett år i drift er det klart at den digitale utgaven må revideres og videreutvikles. Klikk på bildet for å lese mer!

4. desember 2018|
Go to Top