Nr 4. 2020

TEMA: LIV I GRØNNE BYROM

Leder nr. 4: Trykkefrihet til samfunnets beste

Her i landet fikk vi trykkefrihet i 1814 med grunnlovens §100. Det er riktig. Men 14. september 1770 innførte Christian VII full trykkefrihet i Danmark-Norge som det første landet i Europa, i verden. Han var inspirert av livlegen Struensee. Alle ytringer var uten straffeansvar. Etter at Struensee ble arrestert i 1772 ble trykkefriheten innskrenket igjen i 1773. Klikk på overskriften for å lese mer!

Klikk her for konkurranse!

ARTIKLER

Du kan lese noen artikler på nettsiden, men de fleste artikler er kun på trykk.

SE ALLE VÅRE ARTIKLER
BESTILL ABONNEMENT

Forhistorien graves fram på Bragernes

Mandag 14. september støtte gravemaskinen borti noe hardt, som skulle vise seg å være to av tre kjellerhvelv etter den staslige Mechlenburggården. Les i bladet!

Selskapelig 150-årsjubilant

Selskabet til Drammens Forskjønnelse og Gavn ble stiftet 31. mars 1870 for å bistå Drammen kommune, som hadde hendene fulle med gjenoppbygging av byen etter brannen i 1866. Les mer i bladet!

Parken vår

Drammens Park ble anlagt etter den store brannen på Bragernes 12. juli 1866. Les mer om opplevelser i parken i bladet!

Musikkpaviljonger i Drammen – 1

På et tidspunkt må det ha eksistert minst seks musikkpaviljonger eller utescener i Drammen. I dette nummeret av Rundt om Drammen skal vi ta for oss den eldste vi kjenner til. Les i bladet!

Parker og grønne lunger langs fjorden

For gamle drammensere var det naturlig å søke utover langs fjorden når de var på jakt etter badeplasser og grønne områder for rekreasjon. De bygget seg hytter, og de fant strender til å bade på. Les i bladet!

Kirkegårder i Drammen

Vi tar for oss syv av kirkegårdene i Drammen. Bragernes, Strømsgodset, Strømsø, Tangen, Konnerud, Skoger og Skoger nye kirkegård.  Les mer om disse i bladet!

Hamborgstrømskogens store mesén

Hans Hansen er den som virkelig fortjener å bli kalt Hamborgstrømskogens store mesén. Han var hele sitt liv en mann med utrolig mange jern i ilden. Les mer om han i bladet!

Bondesønnen som ble stuert og drev restaurant i Drammen

Historien om bondesønnen Øivind Skjervik. Les i bladet!

Kistene fra Gjenløserens kirke 2

Fortsettelse fra forrige nummer. I 1805 ble det forbudt å sette kister med døde ned under kirkene. De kistene som dukket opp da Gjenløserens kirke ble revet i 1850, var 100 – 150 år gamle. Likevel rykket kommunen i 1913 inn annonser i avisene for å søke etter folk som kjente til forfedre eller -mødre i gravkjelleren. Ingen meldte seg. Alle var glemt, så da kunne kjelleren tømmes. Les i bladet!

Musikkpaviljonger – ikke bare for korpsmusikk

Se bildene fra speiderturen med Afga Clack, og les mer om historien bak bildene og opplevelsen med kameraet. Les i bladet!