Nr 1. 2019

TEMA: BARNDOM

Rundt om Drammen nr. 1

Rundt om Drammen har i disse dagene sendt ut det første nummeret i den nye årgangen. Temaet i nr. 1 er «Barndom» - med flere fortellinger fra Drammen, Nedre Eiker og Svelvik. Klikk på overskriften for å lese pressemeldingen!

Bro, flid og bompenger i Bragernesåsen for 130 år siden

Gjennom hele livet – som gutt, speider, far, farfar og pensjonist – har jeg brukt Bragernesåsen til utallige turer, og man forundres og imponeres hver gang man går der, over hvilken flid og energi Åskomitéen må ha lagt ned i arbeidet med å opparbeide alle gangveiene som går på kryss og tvers forbi bratte skrenter og rasfarlige urer. Klikk på bildet for å lese mer!

Barndom på fjell

Jeg kom flyttende til Fjell i 1971 sammen med familien min. Pappa hadde fått seg jobb i Kystverkets losstasjon Oslofjorden – og da passet det visst å flytte til Fjell. Det var få ferdige blokker på den tida, så vi barna kunne boltre oss i lek gjennom alle årstidenes fasiliteter på de store, vakre grøntområdene som var den gangen. Jorder, bjørkealleer, trær å klatre i - alt var liksom helt perfekt. Klikk på bildet for å lese mer!

Leder nr. 1: FORANKRING FRYDER

«Forankring fryder» lanserte Fortidsminneforeningen som sitt slagord for noen år siden. De brukte et kjent ordtak som de ga et helt nytt innhold ved å forandre en bokstav. Og slagordet bevarte både det gamle bokstavrimet og den fine vokalklangen som skiftet fra den bakre vokalen a til den fremre vokalen y. Klikk på overskriften for å lese mer!

Klikk her for konkurranse!

ARTIKLER

Du kan lese noen artikler på nettsiden, men de fleste artikler er kun på trykk.

SE ALLE VÅRE ARTIKLER
BESTILL ABONNEMENT

“Drammensere”

Fotografen Nina Holtan ga i 2018 ut boka «Drammensere». Den inneholder portretter av 80 drammensere av omtrent like mange nasjonaliteter. Les i bladet!

Fra glade guttedager

Tenk deg en oppvekst på 1920-tallet i Solbergelva. Du er en av de yngste i en barneflokk på ti, og flere av søskena får jobb på Solberg Spinderi etter hvert som de vokser til, akkurat som faren i huset og kanskje mora i sine unge dager. Les i bladet!

Med bestefar på laksefiske i Drammensfjorden

En av de ting som står mest eventyrlig for meg fra barneårene er de turene jeg var med bestefar på laksefiske i Drammensfjorden. Les i bladet!

Kirsten Langbo: En av de fire store i Barnetimen for de minste

Jeg ble født i 1947. Femtitallet var barndommen min. Barnebarna mine kan knapt forestille seg hvor primitive forhold jeg vokste opp under. Les i bladet!

Til Austad på 50-tallet

I Drammenskalenderen for 2019 er det et bilde som jeg umiddelbart scannet og sendte til mine søsken. Les i bladet!

Skolegang i Nesbygda gjennom 200 år

Skolevesenet i Strømm kommune (nå Svelvik) utviklet seg på omtrent samme måte som i bygdene ellers i Norge. Les i bladet!

En barnebokforfatter fra Drammen

Bøker skrevet spesielt for barn var en frukt av opplysningstiden sist på 1700-tallet. Les i bladet!

Historisk konsert i Bragernes Kirke

I fjor høst kunne drammenserne oppleve en historisk konsert. Les i bladet!

Et minne om Johan Halvorsen og Wergelandsfesten 17. mai 1876

Til Halvorsen Musikkfest i 2017 produserte byarkivet en utstilling om Johan Halvorsens oppvekst i Drammen. Les i bladet!

E. M. Holst starter leiebiblioteket

I to numre av Rundt om Drammen i fjor så vi på bøker som drammenserne kunne låne i E. M. Holsts leiebibliotek. Les i bladet!

Lise Christoffersen i beredskap

Lise Christoffersen var ordfører, da jeg begynte som informasjonsmedarbeider i Drammen kommune i februar 1997. Les i bladet!

Vignett fra byarkivet

I fjor fikk byarkivet overlevert et lite, men spennende privatarkiv. Les i bladet!

Til utdyping

Teksten til Bjarne Eriksen og Daniel Hanssens kantate til Strømsø kirkes 275-års jubileum i 1942. Klikk her for å lese!