Nr 2. 2019

TEMA: PIONERINDUSTRI

Branngangene i Drammen

I forbindelse med den nært forestående kommunesammenslåingen ble det i fjor dannet en samordningskomite som skulle se på hvilke endringer man måtte gjøre med veinavnene i den nye kommunen. Klikk på bildet for å lese mer!

Industri i Vestfossen

Buskerud har opp gjennom tidene vært et stort industrifylke, og mange av bygningene og anleggene som er bevart, er viktige kulturminner. Klikk på bildet for å lese mer!

Bro, flid og bompenger i Bragernesåsen for 130 år siden

Gjennom hele livet – som gutt, speider, far, farfar og pensjonist – har jeg brukt Bragernesåsen til utallige turer, og man forundres og imponeres hver gang man går der, over hvilken flid og energi Åskomitéen må ha lagt ned i arbeidet med å opparbeide alle gangveiene som går på kryss og tvers forbi bratte skrenter og rasfarlige urer. Klikk på bildet for å lese mer!

Leder nr. 2: ARMLENGDES AVSTAND

Da jeg begynte på Drammens museum, meldte jeg meg inn i Norges museumsforbund. Det er en organisasjon der både museer og enkeltansatte kan være medlem. Jeg har vært på bare ett årsmøte. Klikk på overskriften for å lese mer!

ARTIKLER

Du kan lese noen artikler på nettsiden, men de fleste artikler er kun på trykk.

SE ALLE VÅRE ARTIKLER
BESTILL ABONNEMENT

Jazz og blokkfløyte i Drammen

Finn Arnesen har nylig gitt ut boka «Jazz i Drammen, Vol. 2». Her forteller han om alle årene «Gjennom livet med jazzen som reisefølge». Les i bladet!

To spikerfabrikker og en saks

Spiker har alltid trengtes – i skipsbygging, i husbygging, i vogner og sleder, og til og med småstift i møbeltapetsering. For å nevne noe. Les i bladet!

Berger og Fessekleven fabrikker

«På en reise på Østlandet i 1879 for å finne egnet sted for å drive tekstilfabrikk, kom han (Jürg Jebsen) og hans sønn Jens Johannes over isen fra Holmestrand og overnattet ved en tilfeldighet på Berger gård i Vestfold som viste seg å være til salgs pga. eierens død. Les i bladet!

ADAX Fabrikker – en pionerbedrift

Fra den spede begynnelsen i en låve på Svelvik Gartneri i 1948 som Elektro- Mekanisk har ADAX Fabrikker vært igjennom en spennende reise. Les i bladet!

Ole-Johan Dahl – det ukjente geniet

På 1970-og 80-tallet kom det ut en del bøker og artikler, mer eller mindre fantasifulle, om hvordan verden ville se ut i fremtiden, f.eks. på 2000-tallet. Les i bladet!

Setervollene i Drammens nordmark

Gårdene på Åsiden – med en s, dvs. elvesiden i Lier herred – lå som perler på en snor og het, regnet fra vest mot øst: Kjøsterud, Berskaug, Li, Valbrott, Myre,
Landfald, Hotvet og Hamborgstrøm. Les i bladet!

«Arbeiderne tok 8-timers dagen» i 1918 – eller fikk de den i 1919?

Det er et faktum at åtte timers normalarbeidsdag og 48 timers uke ble innført i Norge i løpet av 1918-19. Les i bladet!

Var boka en skuffelse?

Nå skal vi fabulere litt omkring en bok som tilhørte Elling M. Holsts leiebibliotek. Les i bladet!

Olaf Berger – byens ordfører 1926-29

Olaf Berger er født i 1871 i Drammen. Sønn av skipsfører Bernt Berger og Hanna Henriette Poulsson. Les i bladet!

Arkivet etter Sønstrød-fotografene

Sønstrød-fotografene er et begrep i Drammen. Harry Sønstrød (1922-1984) startet firmaet i 1952, og fikk straks stor suksess med fotografering av skolebarn under konseptet «Min første skoledag». Les i bladet!