Nr 2. 2024

TEMA: INDUSTRI

Innhold

3       Redaksjonen: Leder

4       Silje Breivik: Arbeidernes liv.

10      Camilla Fjeld Gustavsen: Dram i Drammen.

14       Liv Evju: Kvinner i industrien.

20       Wenche Irene Aasland: Mølledalen.

24       Arbeiderbevegelsen: Torkild Alsvik.

30       Torjus: Byarkivet.

34       Lars Håkon Øen: Illegale fotballkamper.

36       Magnus Klausmark: Fra Gulskogen til østfronten.

44       Silje Marie Breivik: Hannas husmorhjørne.

46       Konkurranse: Herman Ekle Lund: Kryssord.

48       Jostein Moen: Finn Normann Kristiansen.

Kong Karl Johans besøk i Drammen 1839

Kong Karl Johan gjestet Norge en rekke ganger under sin regjeringstid. Siste gang var fra desember 1838 til våren 1839. Det var hans lengste opphold, og da besøkte også den 75-år gamle monarken Drammen. Les mer

ARTIKLER

Du kan lese noen artikler på nettsiden, men de fleste artikler er kun på trykk.