Nr 1. 2021

TEMA: TRYGT I HAVN

Leder nr. 1: Tre kvinner vi skal huske

Mange gatenavn måtte samordnes da de tre kommunene ble slått sammen, noen måtte få helt nye navn. Da var det skuffende å se hvordan politikerne lot være å rette opp en gammel skjevhet. Her i byen er det masse menn vi går rundt og minnes, men hva med damene? Klikk på overskriften for å lese mer!

Klikk her for konkurranse!

ARTIKLER

Du kan lese noen artikler på nettsiden, men de fleste artikler er kun på trykk.

SE ALLE VÅRE ARTIKLER
BESTILL ABONNEMENT

Jordbrudd på Bragernes

Fra Christen Lohrmann: «Anmærkninger over Drammens Oeconomiske Beskaffenhed og nu værende Handel», Kiøbenhavn 1771. Les i bladet!

Fyr og lykter i Drammensfjorden

Drammensfjorden har vært den eldste og viktigste samferdselsnerve for Drammen by. Som den eldste form for samferdsel, har sjøveien til og fra Drammen vært helt avgjørende for mye av livsgrunnlaget i byen. Les mer i bladet!

Farer på sjø og land

Vi tar for oss farene på sjø og land – storm, loser, sykdom og slaveri. Les mer i bladet!

Hvem var først rundt hornet?

Her i Drammen er mange av oss kjent med at den første norske skute som rundet Kapp Horn var briggen «Preciosa» i 1840-41, som tilhørte skipsreder Erik Børresen i Drammen. Les i bladet!

En «søfarts-bog» forteller

10. februar 1880 mønstret Hans Nicolai Fredriksen på skipet «Helga» i Christiania. Turen skulle gå til Skottland. Les mer om reisen i bladet!

Tollboden i Drammen og tollstasjonen i Svelvik

Før jernbanen og bilismen var sjøen den viktigste transportåren, og de fleste tollboder og tollstasjoner lå derfor langs skipsleia.  Les mer om disse i bladet!

Musikkpaviljonger i Drammen – 2

I forrige nummer av tidsskriftet presenterte vi Drammens første musikkpaviljong. Her er del to. Les fortsettelsen i bladet!

Bybrua gjennom 200 år

Først da Strømsø og Bragernes ble forenet i 1811, forsvant motsetningene og det ble fart i bruplanene. Byggearbeidene ble igangsatt i mai 1812 og allerede året etter, den 12. mars 1813 ble brua åpnet. Les mer om bybrua i bladet!

Adams fortelling om Hallvard

Fortellingen om St. Hallvard slik vi vanligvis hører den, er satt sammen av opplysninger fra minst fire ulike kilder. Hva forteller den eldste? Les mer i  bladet!