Hjem2018-12-04T13:49:51+00:00

Nr 4. 2018

TEMA: IS OG VARME VED ELVA

Johan Jørgen Schwartz – ordfører 1862-63 og 1864-67

Johan Jørgen Schwartz var Statshauptmand, brukseier og lagtingspresident. Født i 1824 og død i 1898 i Drammen. Sønn av skipper, senere skipsreder Hans Jürgen Schwartz (1785-1844) og Marie Cathrine Wærner (1803-89). Klikk på bildet for å lese mer!

Da Norge var verdens største eksportør av naturis

Eksport av naturis fra kyststrøkene på Østlandet til Storbritannia og andre havner på kontinentet, var stor industri som sysselsatte mange tusen mennesker og la grunnlaget for store rederier og handelshus på siste halvdel av 1800-tallet. Klikk på bildet for å lese mer!

Videreutvikling av digitalt byleksikon

For en del år siden ga Per Otto Borgen Drammen kommune rettighetene til sitt byleksikon, slik at man kunne legge til rette for en digital utgave. Etter snart ett år i drift er det klart at den digitale utgaven må revideres og videreutvikles. Klikk på bildet for å lese mer!

Leder nr. 4: LA LIGGE, LA STÅ!

I oktober kom nyheten om at det var funnet et vikingskip på gården Jellestad i Halden. Arkeologene har undersøkt jordet rundt den store Jellhaugen med jordradar og funnet spor etter flere langhus og gravhauger. En av haugene inneholdt en båt som var så stor at den er et skip – et vikingskip. Det var betryggende å høre at arkeologene skulle gjøre så mange undersøkelser som mulig uten å grave. De vurderte om de kanskje skulle foreta et lite prøvestikk for å se om det var bevart noe treverk, eller om det bare var et avtrykk av et skip som radaren har registrert. Klikk på overskriften for å lese mer!

Klikk her for konkurranse!

ARTIKLER

Du kan lese noen artikler på nettsiden, men de fleste artikler er kun på trykk.

SE ALLE VÅRE ARTIKLER
BESTILL ABONNEMENT

Is – eksportartikkel og trafikkhindring

Is har alltid vært et problem for trafikken ut og inn til Drammen, kanskje særlig på 16, 17 og 1800-tallet, da vi hadde den såkalte «lille istid». Les i bladet!

Idyller ved elva og fjorden

Næringslivet i Drammen har alltid vært knyttet til elva og elvebreddene. Da industrien kom på 1800-tallet, overtok den områdene til sjøbodene langs elva. Les i bladet!

Nersetterbåten

Drammenselva har sin egen spesielle båttype, nersetterbåten eller jageren. Les i bladet!

Varme ved elva

I 1869 startet Poul Lauritz Aass brenselsforretningen sin. Han var en aktiv mann, for samme år startet han også mineralvannfabrikken. Les i bladet!

Niels Eckhoffs rådhustegninger

Byarkivet har i 2018 som prosjekt å gå gjennom arkivet etter Drammens magistrat. Les i bladet!

Fra krig til revolusjon?

Siste fase av første verdenskrig – krigen som skulle gjøre slutt på all krig. Hva fortalte drammensavisene om hendingene, og hvordan tolka de samtida? Les i bladet!

Glassverket Idrettsforening fyller 100 år 11. februar 2019

Som tidligere medlem i foreningen og styremedlem og oppmann i orienteringsgruppa i GIF i årene 1958-1961, velger jeg å skrive litt om GIF’s første 40 år i bydelen, som jeg kjenner litt til. Les i bladet!

Synåljomfruen

Denne tittelen kunne passelig være den moderne tittelen på en bok som drammenserne i 1830-40-årene kunne låne på biblioteket. Les i bladet!

Byarkivet overtar arkivene fra Nedre Eiker og Svelvik

Som kjent skal Drammen, Nedre Eiker og Svelvik slå seg sammen til Nye Drammen kommune fra 2020. Les i bladet!