Nr 4. 2021

TEMA: FOLK SKAPER FORENINGER

De skapte et historielag

I 1989 feiret Tangen og Åskollen Historielag tiårsjubileum med å gi ut en liten bok. Umiddelbart etter tittelsiden i boka møter leseren et portrett av sokneprest Peter Lundh. Han fortjente denne framskutte plassen, for det var han som tok initiativet og fikk startet dette historielaget. Klikk på bildet for å lese mer!

Klikk her for konkurranse!

ARTIKLER

Du kan lese noen artikler på nettsiden, men de fleste artikler er kun på trykk.

SE ALLE VÅRE ARTIKLER
BESTILL ABONNEMENT

Historien om husmorskolen og Minna Wetlesen

Minna Wetlesen var født i Drammen, utdannet seg til guvernante og fikk arbeid hos familien Backer i Holmestrand. Hun giftet seg med Fredrik Wetlesen på Abildsø i Kristiania. Her skapte hun sin plass i Norges-historien ved å starte landets første husmorskole. Sølvi Wærhaugs biografi over Minna Wetlesen er omtalt her. Les i bladet!

Foreningen Den Gode Hensigts lystseilas

Den Gode Hensigt ble skapt som et tiltak for å skape noe positivt i Svelvik da kommuneøkonomien var på det svarteste. Oppslutningen ble utrolig stor – både om all dugnadsjobbingen og om å få være med på spillet. Forestillingen varieres litt for hvert år og trekker fortsatt et stort publikum. Les mer i bladet!

Andreas Nilsen og Bryggearbeiderforbundet

Artikkelen bygger på Bryggearbeiderforbundet 50-årsberetning, og forteller hvordan Andreas Nilsen ledet arbeiderne fram til en slagkraftig forening som var gjennomsyret av solidaritet. Les mer i bladet!

Krisesenteret – ei trygg havn

Artikkelen er skrevet av en som var med og gikk frivillige vakter på Betzy Krisesenter. I dag er senteret blitt en kommunal aktivitet. Artikkelen legger vekt på den tverrpolitiske oppslutningen blant kvinnene som arbeidet fram senteret. Les i bladet!

Drammen Rotary Klubb – med inspirasjon fra USA

Rotary er en lukket forening – man må inviteres inn. Drammen Rotarys 50-årsberetning for teller hvordan klubben kom som et resultat av et misjonsframstøt fra klubben i Oslo. Bidragsyterne i beretningen legger alle vekt på kameratskapet i klubben, men en kritisk røst får også komme til orde. Les mer i bladet!

Landfalløybrua – en sliter gjennom 150 år

Da jernbanen ble bygd på sørsida av elva, oppsto det et behov for å skape en kort vei til kjøpmennene på Landfalløya. Kommunen bygde byens andre bru. Den gjorde tjenesten i 100 år, da kom det ny rommelig bru. 30 år seinere ble den utvidet med fortau og sykkelsti.  Les mer i bladet!

Finnemarka – fra skogsbedrift til tureldorado

Artikkelen forteller om hvordan den store skogeiendommen på 120 000 mål ble etablert av Wilhelm Stibolt, seinere solgt til Børresen, deretter Orkla og til slutt til Statskog. Driftsformene har endret seg med den tekniske utviklingen, men samtidig er skogen et stort tur- og jaktområde. Statskog har opprettholdt markahyttene som beskrives i artikkelen. Les mer i bladet!

Musikk og sang på Tangen

Siden er fylt med tre bilder av kor og et guttemusikkorps fra Tangen. Se mer i bladet!